„Brązowo, ale czy zdrowo?”

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. śląskiego przystąpiła do akcji pod hasłem „Brązowo, ale czy zdrowo?”. Prowadzone w ramach akcji działania informacyjno-edukacyjne mają na celu kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ludności, związanych z bezpieczeństwem korzystania z promieni słonecznych w okresie letnim, podniesienie świadomości, jak i wiedzy na temat procesów zachodzących w organizmie podczas opalania oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) w solariach.          Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest stałym elementem naszego życia. Zgodnie     z dotychczasowym stanem wiedzy  niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia (np. proces wytwarzania witaminy D), jednak zbyt duże dawki wpływają na zdrowie niekorzystnie.