Bezpieczne żniwa – komunikat KRUS

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.
Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
– Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
– Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.

– Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
– Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
– Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
– Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
– Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.
– Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
– Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
– Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.
– Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.
Na zakończenie Życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.
Prezes
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
(-)
Adam Sekściński