W szonowickich pasiekach zakończono miodobranie

To nie był dobry rok dla naszych pszczelarzy. Po ubiegłorocznej zimie pasieki zostały wręcz zdziesiątkowane. Wyginęło w niektórych pasiekach nawet 50-60% rodzin pszczelich. Te które pozostały były bardzo osłabione długą i chłodną wiosną. Teraz w pasiekach czas na główny przegląd jesienny, a po ostatnich przeglądach i kontrolach czas na podkarmianie.