Jak zdobyć środki na własny biznes?

STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO dla ROZWOJU”
Ogłasza KONKURS nr 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na przedsięwzięcie 1.2.1
Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalności gospodarczej opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR).
1. Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.)
2. Termin składania wniosków: 10.08.2017r. – 25.08.2017r.
3. Miejsce i tryb składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”
ul. 1 Maja 8B, 47-480 Pietrowice Wielkie
od poniedziałku w godz. 7.30 – 17.00 wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30 piątek w godz. 7.30-14.00
Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
Materiał foto – internet.