Zabierzmy głos w sprawie, która nas dotyczy.

Wczoraj 30 sierpnia odbyła się Sesja Rady Gminy. Po raz drugi kilkuosobowa grupa mieszkańców sołectwa Rudnik protestowała przeciwko planowanej lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z uwagi na przewidywaną jego uciążliwość.  Proponuję włączyć się do sprawy. Wstępnie, sprawa mieszkańcom naszego sołectwa jest znana. Na najbliższym piątkowym zebraniu sformułujemy konkretne postulaty i prześlemy do Rady Gminy. Kwestia ta dotyczy bezpośrednio także nas, bowiem zmiana planów i decyzji na tym etapie realizacji projektu skutkować może podwyżką opłat za odbiór odpadów komunalnych. Może przedstawiciele naszego sołectwa wybiorą się na najbliższe posiedzenie Komisji Komunalnej gdzie temat będzie omawiany i dyskutowany. Przebieg dyskusji zarówno z Komisji Komunalnej jak i ostatniej sesji w formie plików fonicznych jest do pobrania ze strony internetowej Gminy Rudnik. Jeśli się oczywiście komuś chce to odsłuchiwać. Wczorajsza dyskusja była o tyle ciekawa, że mogliśmy się dowiedzieć m in. jaka jest np. definicja pojęcia SMOG. Zapraszam.