Prace na „Ostrej Górce” ruszają już za kilka dni.

Już za kilka dni ruszają prace związane z utwardzeniem drogi transportu rolniczego „Ostra Górka”. Roboty finansowane są z budżetu gminy Rudnik. Między innymi zaangażowaliśmy w to przedsięwzięcie środki naszego wiejskiego funduszu sołeckiego, a prace wykonane będą przez Zakład Usług Komunalnych. Płyty zostały już zakupione i przywiezione do Szonowic.