Pobór III raty podatku od nieruchomości za rok 2017

Ogłoszenie Sołtysa sołectwa Szonowice dotyczące poboru III raty podatku gruntowego i od nieruchomości za 2017 r.

III rata podatku gruntowego od nieruchomości
zbierana będzie w domu sołtysa w dniach: 15 i 16 września 2017 r. (piątek i sobota) w godzinach: od 15:30 – do 20:00