Roboty na „Ostrej Górce” rozpoczęto 11 września.

Zgodnie z planem Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych rozpoczął prace budowalno ziemne związane z modernizacją i utwardzeniem drogi transportu rolniczego „Ostra Górka”. Dojazd do pól i gruntów ornych zostanie utwardzony za pomocą zbrojonych płyt betonowych. Taka nawierzchnia służyć będzie rolnikom przez wiele lat. Planuje się utwardzenie ponad stu metrów drogi. Zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego płyty betonowe kładzione są śladem starej drogi polnej.