Ogłoszenia parafialne XXIII Niedziela Zwykła

10 września br. w naszej Ojczyźnie rozpoczyna się VII Tydzień Wychowania. Poprzedzać go będzie dzień szczególnego jubileuszu. W piątek, 8 września br. przypada trzechsetna rocznica koronacji drogiego sercom Polaków wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Stąd też refleksja, do której chcemy zaprosić w ramach tegorocznego Tygodnia Wychowania, koncentrować się będzie wokół hasła: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Wielbiąc Boga Matka Chrystusa wyraża radość: „Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Słowa te wypełniają się na przestrzeni wieków.

Intencje mszalne od 11.09.2017 do 17.09.2017:
Poniedziałek 18.00 Do Bożej Opatrzności, dziękczynna rodzina Kierek;
Wtorek 18.00 za + Jolantę Lach
Środa 8.00 za ++ Annę i Jana Marwitz i pokrewieństwo, 18.00 nabożeństwo ku czci MB Fatimskiej,
Czwartek 18.00 za ++ Marielę i Sylwestra Jegliczka oraz Jana Fojcik
Piątek 18.00 za +ojca Bolesława Ozga
Sobota 8.00 za ++ rodziców Martę i Gerarda Śmiały i pokrewieństwo
Niedziela 8.00 za + Stefanię Moik i zmarłych z rodziny oraz Gerarda Stopa; 10.30 za ++ Monikę i Antoniego Zgaślik i zmarłych z rodziny; Chrzest św. Milena Karina Furmańska; 14.00 nabożeństwo z gitarą.