Szonowice w akcji

I to nie byle jakiej! Jesteśmy zarejestrowanymi uczestnikami akcji, akcji fundacji MASZ GŁOS. Wczoraj odbyło się w opolskim Urzędzie Marszałkowskim świetne szkolenie z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej. Dziś zarejestrowaliśmy się jako uczestnik akcji wietrząc w tym, nie ukrywam, wiele korzyści dla naszej małej społeczności.

Czym jest akcja Masz Głos?

Jest to jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie udziału mieszkańców i mieszkanek w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności za losy gminy.

W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, młodzieżowe rady gminy, sołectwa, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki. Prowadzą działania ułatwiające współpracę mieszkańców z władzami oraz dające im poczucie wpływu na decyzje dotyczące ich miejscowości. Wspierają ich doświadczeni eksperci i koordynatorzy z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Partnerami akcji, w edycji 2017/2018 są Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber i Stowarzyszenie POLITESOd 2002 roku swoim działaniem akcja objęła 680 gmin w całej Polsce (27%).

Kto i jak może wziąć udział w akcji?

W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy i mieszkanki zarówno mniejszych, jak i większych miejscowości, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w akcji na stronie maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji, poprzez wypełnienie prostego formularza. Udział w akcji jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie!