Mały impas w sprawie przejęcia szonowickiego kompleksu parkowo-pałacowego

Repatrianci, a sprawa szonowickiego kompleksu parkowo-pałacowego ponownie poddane pod dyskusję rady. Na razie mały impas ale myślę, że najlepsze jeszcze przed nami. Trochę szkoda bo gdyby rada skłoniła się do postulatów mieszkańców i przejęła mienie agencyjne w postaci kompleksu parkowo-pałacowego z otaczającą infrastrukturą, kiedy była na to pora, dziś nie mielibyśmy takich problemów np. z lokalizacją PSZOKa. Na dzień dzisiejszy radni (rzecz jasna nie wszyscy) mówią nie ale mamy już koncepcję kolejnych działań w tej sprawie. W bieżącym wydaniu Nowin raciborskich ukazała się krótka notatka w tej sprawie. Podsumowanie naszych działań radni skwitowali krótko: „Rada Gminy Rudnik w chwili obecnej nie widzi zasadności przejęcia obiektu”, a porównanie szonowickiego pałacu do ruin pałacu w Sławikowie podano jako argument i to prawdopodobnie przeważyło w procesie decyzyjnym. Wiecej na naszej sołeckiej stronie internetowej: http://szonowice.gmina-rudnik.pl/