Stan polskiej wsi.

W Polsce wieś zmieniła się po 1989 r. bardziej niż miasto. To jeden z głównych wniosków raportu pt. „Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza”.

Raport Fundacji Wspomagania Wsi opracowany został na podstawie badań zleconych Fundacji Pole Dialogu pod kierownictwem dr. Przemysława Sadury. Autorzy dokumentu oceniają, że po 1989 r. na większości obszarów wiejskich w Polsce dokonał się skok cywilizacyjny. Więcej na stronie: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178423/Stan-polskiej-wsi–Raport-Fundacji-Wspomagania-Wsi