Wieczór wspomnień szonowickich seniorów już wkrótce.

„Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy.
A rozkwitają tym wspanialej, im więcej serca wkładamy w ich pielęgnowanie”. Ewa Glińska

Spotkanie najstarszych mieszkańców naszego sołectwa planujemy po tegorocznych świętach Bożego Narodzenia. Pomysł zrodził się zupełnie spontanicznie, jak zwykle zresztą. Nie mam jeszcze ostatecznej koncepcji organizacji tego typu spotkania. Snując pierwsze nieśmiałe plany czekam na pomysły także z Waszej strony. Ma to być kameralne spotkanie przy świecach, miłej muzyce z całym mnóstwem starych zdjęć i pocztówek. Nie zabraknie poczęstunku i jakiejś prelekcji nt. historii Szonowic w formie prezentacji i pokazu slajdów. Już dziś serdecznie zapraszam.