Informacja w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik”

Szanowni Mieszkańcy Dnia 25 września 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił konkurs (4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs (199/17), RPO śląskiego), w ramach którego będziemy składać wniosek o dofinansowanie na instalacje OZE dla mieszkańców naszej Gminy, którzy zgłosili się do projektu – zgodnie z informacjami udzielanymi na spotkaniach przeprowadzonych 20-21 kwietnia bieżącego roku. Termin składania wniosków został ustalony do dnia 26.03.2018r. między innymi ze względu na warunek uzyskania przed złożeniem wniosku interpretacji podatkowej z Urzędu Skarbowego. Po otrzymaniu interpretacji podatkowej zostaną przygotowane dla Państwa umowy uczestnictwa w projekcie oraz w momencie ich podpisywania (musi to nastąpić przed złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego) będzie przekazywana Państwu dokumentacja z przeprowadzonych weryfikacji technicznych. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na wrzesień 2018 roku. Poniżej znajduje się link do strony internetowej, na której zamieszczona jest informacja o konkursie. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/41-odnawialne-zrod…/ O dalszych działaniach będziecie Państwo informowani poprzez stronę internetową, Biuletyn Gminny lub telefonicznie. Ostateczny wzór umowy zostanie wcześniej zamieszczony na stronie internetowej Gminy. Podpisanie umów z mieszkańcami zostanie poprzedzone informacją telefoniczną do mieszkańców biorących udział w projekcie.