Smutny czas dla parafii Łubowice

Dwaj kapłani z Łubowic. Urodzili się blisko siebie i odeszli niemal w tym samym czasie. Na łamach ostatniego wydania Nowin Raciborskich kapłanów z Łubowic wspomina ks. Jan Szywalski.
Ks. Józef Gacka urodził się w Łubowicach 3 marca 1939 r. Mając 23 lata przyjął w Opolu święcenia kapłańskie. Posługę kapłańską sprawował jako proboszcz w Kietrzu przez 36 lat! Odszedł do Pana 16 listopada 2017r żegnany tłumnie przez swoich parafian.
Ojciec franciszkanin Mikołaj Wallach urodził się 18 kwietnia 1938 r. w Ligocie Książęcej w parafii Łubowice. Święcenia kapłańskie przyjął 14 września 1965 r., mając 27 lat. Przez następne 45 lat był przed wszystkim rekolekcjonistą i okolicznościowym kaznodzieją. Umarł 18 listopada 2017r. Pogrzeb odbył się 22 listopada przy klasztorze prowincjalnym w Katowicach–Panewnikach, z wielkim udziałem ojców i braci franciszkanów, sióstr zakonnych oraz wiernych z rodzinnej miejscowości Łubowice.