Z wizytą na Sesji Rady Powiatu.

Podziękowania dla mieszkańców za ich zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz sołectwa Starosta Raciborski Ryszard Winiarski złożył na ręce sołtysa wsi Kariny Lassak. Bardzo dziękujemy za docenienie naszej pracy.