Sołectwo w sieci – przyszłoroczny konkurs.

Od ponad 4 lat Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów organizuje co roku konkurs pt. „Sołectw@ w sieci” na najlepszą wiejską stronę internetową. Administratorzy wiejskich stron internetowych z całej Polski mogą zgłaszać swoje strony do konkursu do połowy września. W tym roku zgłosiło się blisko 100 stron. Na początku października zostali wyłonieni finaliści wojewódzcy, a wśród nich trzej zwycięzcy. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów od kilku lat organizuje cykl konferencji „Wieś polska – wieś innowacyjna”, który ma za zadanie pokazywać dobre przykłady w zakresie cyfryzacji obszarów wiejskich oraz promować nowe inicjatywy, które są skierowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi. Zapraszamy w imieniu organizatorów do kolejnej edycji w 2018r.