Wojewoda śląski podjął decyzję za raciborskich radnych w kwestii zmiany nazw ulic.

W gminie Rudnik pod znakiem zapytania stoi nazwa ul. Obrońców Pokoju w Szonowicach. Dokumentacja w tej sprawie została wysłana do IPNu. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Obrońców Pokoju została podjęta w Rudniku, w roku 1977 nie podano wówczas uzasadnienia wyboru takiej nazwy. Od opinii IPNu zależy prawdopodobnie nazewnictwo ulicy.