Program „Mieszkanie Plus” to możliwość pozyskania mieszkańców i dociążenia gminnych szkół

Program „Mieszkanie Plus” to możliwość dociążenia gminnych szkół, które w najbliższym czasie czekają ciężkie czasy. Radni już w najbliższych miesiącach staną przed wieloma niepopularnymi decyzjami. Jak wynika z dyskusji na sesji – nie zdali egzaminu przy PSZOKU, a to był dopiero początek. Wielokrotnie mieszkańcy sołectwa Szonowice zwracali się z inicjatywą przejęcia pałacyku, który z powodzeniem mógłby zostać przeznaczony na cele mieszkaniowe. Czy to dla repatriantów czy też jako wkład własny do programu „Mieszkanie Plus”. Już 76 gmin w Polsce podpisało listy intencyjne ws. budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”. A u nas co? Mamy wiele młodych rodzin, które nie mają własnych czterech kątów. Brakuje nam mieszkań komunalnych, nie ma tanich mieszkań czynszowych. Szansę na poprawę sytuacji tej sytuacji daje właśnie program „Mieszkanie Plus”. My mieszkańcy Szonowic postrzegamy ten program nie tylko jako na szansę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla młodych mieszkańców naszej gminy, ale też jako na możliwość dociążenia naszych placówek szkolnych. Proponujemy lokalizację w Szonowicach po uprzednim przejęciu pałacyku. Nasz koszt ograniczyłby się do tego, że przekazujemy nieodpłatnie duży lokal do remontu i adaptacji, w atrakcyjnej lokalizacji, a po zasiedleniu zyskujemy mieszkańców i subwencję, która idzie za uczniem.