Zadłużenie polskich gmin. Ranking Ministerstwa Finansów. Jak wypada nasz samorząd?

Zadłużenie polskich gmin. Ranking Ministerstwa Finansów. Jak wypada nasz samorząd?
18 644 zł długu publicznego przypada na jednego mieszkańca gminy Ostrowice. To najbardziej zadłużona gmina w Polsce. W naszym powiecie sytuacja przedstawia się następująco:
195 miejsce w rankingu gmina Krzanowice,
do spłaty 10.557.073 zł. Na jednego mieszkańca przypada do spłaty 1.829,00 zł.
na 381 pozycji są Pietrowice Wielkie z długiem 10.243.717 zł. Na mieszkańca przypada zatem 1.476,00 zł.
Gmina Rudnik, 1880 miejsce w rankingu. Kwota zadłużenia 1 953 453 zł. W przeliczeniu na mieszkańca przypada 377 zł. Kolejno: na pozycji 2149 Gmina Kornowac z długiem 982 550,00zł. Na mieszkańca 191 zł, i na pozycji 2153 Kuźnia Raciborska z długiem 2 228 608. Na mieszkańca 187 zł. 2348 pozycja Gmina Krzyżanowice 343 249,00 zł długu, na mieszkańca 30zł. i na miejscu 2361 NĘDZA 119 326, 00zł 16zł na mieszkańca.