Budżet gminy na rok 2018 uchwalony jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym

20 grudnia br. podczas Sesji Rady Gminy zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową gminy Rudnik na 2018 rok. Tylko jeden radny wstrzymał się od głosu. Wcześniej projekt dokumentu pozytywnie zaopiniowały komisje RG oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zaplanowane dochody to blisko 20.238.000,00zł,
Wydatki 23.600.000,00zł
Najbardziej znaczące pozycje w przyszłorocznym budżecie:
600.000,00zł – tyle wydamy na gospodarkę odpadami
306.540,00zł – tyle mają do wyłącznej dyspozycji sołectwa w ramach tzw. funduszy sołeckich
2.800.000,00zł – tyle kosztuje gminna oświata
2.700.000,00zł – tyle wypłacimy świadczeń rodzinnych programu 500+
5.000.000,00zł – ponad 20% planuje się przeznaczyć na inwestycje
136.500,00zł – tyle wydatkuje gmina na diety i obsługę Rady Gminy
132.000,00zł – tyle kosztuje utrzymanie gotowości OSP
260.000,00zł – tyle zapłacimy za oświetlenie uliczne
175.400,00zł – tyle wydatkujemy na kulturę fizyczną i sport
57.000,00zł – tyle zabezpieczamy na zarządzanie kryzysowe
300.000,00zł – na tyle opiewają rezerwy budżetowe: ogólna, oświatowa, inwestycyjna
Jakie inwestycje zaplanowano i na jaką kwotę w sołectwie Szonowice?
Prócz funduszu sołeckiego planuje się przeznaczyć 40.000,00zł na modernizację drogi transportu rolniczego „Ostra Górka”.