Sprawozdanie z uczestnictwa sołectwa Szonowice w akcji MaszGłos

W dniu 29 grudnia 2017r sołtys Karina Lassak złożyła sprawozdanie z uczestnictwa w akcji MaszGłos.
Podsumowanie działań Sołectwa Szonowice z udziału w akcji „MaszGłos” rok 2017.
27 września 2017r przedstawiciele naszego sołectwa brali udział w szkoleniu organizowanym w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim nt.”Aktywizacja społeczności lokalnych”.
W dniu 28 września 2017r przystąpiliśmy do akcji.
5 grudnia braliśmy udział w Webinarium nt. „Konflikty w społecznościach lokalnych”.
Do Rady Gminy Rudnik wpłynęło pismo Fundacji Batorego nt. Przystąpienia naszej społeczności do Akcji dotyczące wsparcia radnych naszych oddolnych działań. Celem naszym było uzyskanie wsparcia naszych inicjatyw, pomysłów, projektów przedkładanych Radzie Gminy. Wiele takich inicjatyw w roku 2017 zostało przez nas przedkładanych w tym trybie. Przewodniczący Rady Gminy skwitował pisma Fundacji Batorego wielkim zdziwieniem i pozostawił bez komentarza. W naszym odczuciu na dzień dzisiejszy wszelkie nasze pomysły, projekty i inicjatywy są odrzucane i bagatelizowane. Planowane przez nas działania we współpracy z Akcją MaszGłos chcemy zintensyfikować i wdrożyć w roku 2018. Planujemy min. wystąpić z wnioskiem o przyznanie małego grantu na działania prospołeczne w naszym sołectwie.
Planujemy rozpocząć od spotkania lokalnych liderów i zaangażowanych społeczników połączone z prelekcją nt. możliwości wykorzystania funduszu sołeckiego oraz inicjatywy obywatelskiej i lokalnej. Dalsze działania będą uzależnione od wniosków i konkluzji tego spotkania.
Zimowy piknik poświęcimy lokalnej integracji.
W dalszym ciągu szukać będziemy sojuszników i pomysłów na zagospodarowanie pałacu w Szonowicach.
Planujemy zająć się komunikacją społeczną na linii dzieci, młodzież – seniorzy.
Czekamy na ciekawe pomysły i inicjatywy naszych mieszkańców.