FUNDUSZ FEMINISTYCZNY – MAŁE GRANTY

Zapraszamy feministyczne organizacje i grupy nieformalne do udziału w konkursie na minigranty. Zależy nam na wspieraniu różnorodnych inicjatyw, które utożsamiają się z ruchem feministycznym i działają na rzecz praw kobiet itd.