Pobór I raty podatku od nieruchomości za rok 2018

Ogłoszenie Sołtysa wsi Szonowice dotyczące poboru I raty podatku gruntowego i od nieruchomości na rzecz gminy Rudnik za 2018 r.

I rata podatku gruntowego i od nieruchomości
na rzecz gminy Rudnik i spółka wodna zbierane będą tak jak zwykle u sołtysa wsi w dniach: 14 i 15 marca 2018 r.

w godzinach: od 15:30 – do 20:00

foto: http://biznes.onet.pl/podatki