Ogólnopolski konkurs: „Sto lat mojego gospodarstwa” i nagroda dla sołtysa Szonowic