Dzień Sołtysa i Sołtyski

Serdeczne życzenia dla Sołtysa wsi Szonowice oraz zaprzyjaźnionych sołectw. Jest to szczególne święto, bo nie za bardzo wdzięczna to funkcja. Zwłaszcza gdy ktoś jest dobry i skuteczny w swoim sołtysowaniu. Z tej okazji wszystkim społecznikom redakcja naszej strony składa najserdeczniejsze życzenia. Niech Wam nie zabraknie sił i zapału do realizacji celów, pomysłów i projektów, które ubogacają naszą społeczność. Stawiajcie czoła wszelkim wyzwaniom i nie przejmujcie się tym co o was mówią czy piszą. Niech sołtysowanie przynosi Wam satysfakcję i radość, a wsparcie mieszkańców towarzyszy Wam na co dzień i od święta.

Trochę historii sołtysowania:
Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku. Co roku święto sołtysów staje się bardziej popularne na wsiach. W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców organizowane są spotkanie (oficjalne i nieoficjalne), biesiady i konkursy. Wójtowie i burmistrzowie wystosowują uroczyste powinszowania – coraz częściej za pośrednictwem stron internetowych. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominęły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie. Pozostaje jednak problem tytułowania – słowo „sołtysowa” przez lata oznaczało żonę sołtysa. Dlatego pojawiła się sołtyska, która części kobiet nawet się podoba.
Tekst zaczerpnięty ze strony: https://www.kalbi.pl/dzien-soltysa

Z okazji Dnia Sołtysa (i Sołtysek też) kilka informacji:
– Sołtys to przedstawiciel wiejskiej społeczności lokalnej
– liczba Sołtysów i Sołtysek jest dość okazała – aktualnie wynosi 40 382 osob
– liczba Sołtysek w Polsce to ponad 14 322 tys. kobiet, ilość ich stale wzrasta
– w 1958 r. odsetek Sołtysek wynosił 0,8% kobiet, dziś jest ich 35,5%
– najwięcej Sołtysek jest w województwie zachodniopomorskim
– średni wiek Sołtysów i Sołtysek plasuje się w granicach 40 – 70 lat
– Sołtysi i Sołtyski posiadają najczęściej wykształcenie średnie
– głównym źródłem ich utrzymania jest dochód z gospodarstwa rolnego lub renta/emerytura
– Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa
– uprawnienia Sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy

Zadania Sołtysów i Sołtysek:
– reprezentacja sołectwa na zewnątrz,
– organizacja zebrań wiejskich,
– realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa,
– pobór podatków: rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
– uczestnictwo w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
– udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.
Tekst ze strony: https://kobietynawsi.blogspot.com/2018/03/dzien-sotysa-i-sotyski.html