Szonowice walczą o swój pałacyk

To już kolejne pismo sołtysa wsi, do kolejnej instytucji, która mogłaby zagospodarować niszczejący szonowicki pałacyk. Tym razem Karina Lassak interweniuje do powstałego dnia 1 września 2017r – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Sprawa kompleksu parkowo-pałacowego w Szonowicach była kilkakrotnie podnoszona na forum Rady Gminy Rudnik niestety bez większego zainteresowania tematem. Kolejna próba ze strony sołtysa to pismo skierowane 22 marca br. do Pani Marty Szymańskiej zajmującej się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa poszukiwaniem terenów i nieruchomości będący własnością Rolną Skarbu Państwa z przeznaczeniem wykorzystania w Rządowym Programie Mieszkanie PLUS.

Karina Lassak od lat próbująca zwrócić uwagę włodarzy i instytucji na nieruchomość w szonowicach widzi realną możliwości realizowania tegoż programu na bazie byłego kompleksu parkowo-pałacowego w sołectwie Szonowice. W swoim piśmie pisze min.:

„W sołectwie Szonowice zlokalizowana jest atrakcyjna nieruchomość zabudowana – kompleks parkowo-pałacowy, będący we władaniu agencji rządowej. Ostatni lokatorzy opuścili obiekt kilka lat temu. Były próby sprzedania nieruchomości ale nie znalazł się nabywca. W pałacyku mieściło się niegdyś przedszkole, biura Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz mieszkania pracownicze. Pałac jest we względnie dobrym stanie technicznym. Dach został zabezpieczony i wyremontowany, wykonano remont instalacji CO, zamontowano nowy kocioł, budynek jest zabezpieczony przed nieuprawnionym wejściem. Wokół pałacyku jest przepiękny, nieco zaniedbany park ze starodrzewiem. Jako sołtys tej wioski wielokrotnie występowała do Rady Gminy by zaadoptować pałacyk na: mieszkania dla repatriantów, względnie na mieszkania dla młodych ewentualnie część pałacyku – pomieszczenia po byłym przedszkolu przeznaczyć na dzienny dom pobytu dla seniorów. W każdym z tych wariantów wskazywała możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na remont i modernizację obiektu. Niestety Rada Gminy widziała tylko problemy, nie dostrzegając potencjału i atrakcyjności tego obiektu. Obecna, moja, na dzień dzisiejszy propozycja to wykorzystanie tej nieruchomości jako bazę do utworzenia mieszkań w ramach programu Mieszkanie PLUS oraz jako miejsce utworzenia Gminnego Domu Dziennego Pobytu dla Seniora. Byłyby zatem dwa niezależne, zewnętrzne źródła finansowania prac remontowych. Jest po temu realnie taka możliwość, a zapotrzebowania na opiekę senioralną w gminie rośnie z roku na rok. W przypadku jego utworzenia powstałyby także miejsca pracy dla opiekunów osób starszych oraz obsługi co nie jest bez znaczenia dla społeczności Szonowic i okolicznych sołectw. Lokalizacja nieruchomości jest bardzo atrakcyjna – przy drodze krajowej DK45, w bliskości miast Racibórz i Kędzierzyn, w bliskości miejsc pracy (Firma Eko Okna Kornice). W sołectwie jest bardzo dobra infrastruktura: jest przedszkole, szkoła, przystanki komunikacji PKS, jest ośrodek zdrowia, sklep, restauracja, stacja benzynowa i to w odległości kilkuset metrów od wskazanego obiektu”. Temat był poruszony na Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2018r. Mieszkańcy czekają zatem na dalszy rozwój wydarzeń w kwestii zagospodarowania pałacu.