Przybywa gmin, które zaprosiły do siebie repatriantów – a nasz pałacyk czeka na zagospodarowanie..

Nasza gmina także mogła skorzystać z możliwości zaproszenia repatriantów. Gminy, które zapewnią u siebie mieszkanie dla repatriantów, mogą uzyskać dotację z budżetu państwa. Średnio kwota dotacji w ub. roku wyniosła 180 tys. zł.
Od końca ubiegłego roku obowiązuje znowelizowana ustawa o repatriacji, określająca warunki uzyskania wizy repatriacyjnej. Nowela usprawniła procedury umożliwiające powrót do ojczyzny i zwiększyła zakres wsparcia dla repatriantów. Jedną z możliwości przyjazdu do Polski dla repatriantów jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych).  Zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa. „Średnio kwota dotacji w roku 2017 wyniosła 180 tys. zł” – wynika z danych MSWiA. „Przepisy dotyczące wyżej wspomnianej dotacji wciąż obowiązują. Zatem w tym roku również jest możliwość udzielenie dotacji gminom” – podkreślił resort.  Gmina Niechlów (woj. dolnośląskie) zgłosiła do prowadzonej przez Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji ewidencji lokali dla repatriantów 14 mieszkań, które oczekują na zasiedlenie. „W tym roku Rada Gminy w Zagórzu podjęła także uchwałę o zaproszeniu jednej niewskazanej imiennie rodziny repatriantów. W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych zaproszeń” .
Od ubiegłego roku gminy mogą wykorzystać dotację w sposób bardziej swobodny niż wcześniej. Znowelizowane przepisy mówią o tym, że dotacja może być przeznaczona nie tylko na cele mieszkaniowe, ale także „na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem się na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny”. Gminy mogą zaprosić konkretną, wskazaną z imienia i nazwiska rodzinę lub wystosować zaproszenie bez imiennego wskazania repatriantów.  Repatriantom przysługuje m.in. wsparcie na zakup mieszkania, dofinasowanie wyprawki szkolnej dla dzieci i refundacja kosztów szkolenia zawodowego, aby mogli wejść na polski rynek pracy. Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

Znowelizowana ustawa o repatriacji dostępna jest tutaj. 

Więcej o procedurze repatriacji na stronie internetowej MSWiA.