Ruszył nabór projektów w konkursie “Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w śląskim i opolskim”.

Gminy i organizacje z województwa śląskiego i opolskiego mogą starać się o granty w wysokości od 15 tys. do 150 tys. złotych – na przeszkolenie mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. W projektach nie jest wymagany wkład własny. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku. Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć maksymalnie 40% wartości grantu na zakup sprzętu zgodnie z wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie, który będą mogli przeznaczyć na dalsze wykorzystanie w szkole lub ośrodku doskonalenia nauczycieli. Nabór projektów trwa od 5 kwietnia do 18 maja 2018 r. Generator wniosków jest dostępny pod tym adresem: https://www.obywatel-it.com/wez-udzial.  Więcej informacji na stronie www.obywatel-it.com, za pośrednictwem poczty e-mail (kontakt@obywatel-it.com), a także za pośrednictwem infolinii tel. 579 650 968 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł.