Modernizacja drogi transportu rolniczego już wkrótce

Trwa zwożenie materiałów bowiem już za kilka dni ruszy kolejny etap modernizacji drogi transportu rolniczego „Ostra Górka”. Konsekwentnie od kilku lat sołectwo Szonowice rokrocznie przeznacza część swojego funduszu sołeckiego na realizację tego ważnego dla naszych rolników, zadania. Tak jak w latach poprzednich, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, śladem starej drogi polnej ułożone zostaną zbrojone płyty betonowe. W roku bieżącym przed nami najtrudniejszy, bo najbardziej stromy odcinek tej drogi. Płyty betonowe ułożone będą na długości ponad 100 metrów.  „Ostra Górka” to najczęściej uczęszczana droga transportu rolniczego w naszym sołectwie, dojazd do pól w tym rejonie ma wielu rolników prowadzących małe rodzinne gospodarstwa rolne. Wykonawcą robót będzie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych z Rudnika. W tym roku na to zadanie budżet gminy przeznaczy łącznie 50 tys. złotych.