Co dla naszych seniorów? 

Jaka oferta prócz usług sąsiedzkich, opiekuńczych, a w najtrudniejszych przypadkach DPS czy ZOL?
Inne samorządy nas wyprzedzają choć problem opieki, kosztów ponoszonych za opłaty w DPSach sygnalizuje się już od długiego czasu. Inne samorządy pokazują, że środki można pozyskać, a seniorzy nawet w małych wiejskich środowiskach mogą mieć dobrze zorganizowaną i na wysokim poziomie opiekę senioralną. Czy można rozmawiać o tak istotnych problemach i zaradzić takim kwestiom, w gronie tak zaabsorbowanym małostkowymi problemikami? Czy dysputy toczone wnoszą coś twórczego i budującego do codziennego życia mieszkańców naszej gminy? Zwłaszcza tych najstarszych? Tylko trzy samorządy powiatu nowotarskiego potrafiły się skrzyknąć, zawrzeć porozumienie bo gra warta świeczki. Trzy samorządy pozyskały dla swoich seniorów 5,3 miliona złotych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlaczego u nas tak się nie zadziało? Dlaczego? Czym są zaabsorbowani decydenci lokalni, że stoimy i drepczemy w miejscu? Trudno było zrozumieć opór wobec budowy Centrum Promocji Lokalnych Produktów i małego placyku targowego, a wogłóle niezrozumiałym jest brak inicjatyw na rzecz polityki senioralnej skoro tak duże środki pozabudżetowe można pozyskać. Na lepsze czasy przyjdzie chyba seniorom nieco poczekać???