„Wyprawka 300+ dla uczniów”

W połowie kwietnia na konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem „Polska jest jedna”Premier Mateusz Morawiecki, w swoim wystąpieniu zapowiedział kilka nowych projektów pod hasłem „piątka Morawieckiego”. Ku zadowoleniu rodziców dzieci w wieku szkolnym, wśród propozycji pojawiła się min. szkolna wyprawka dla każdego ucznia – program o nazwie „Dobry Start”.
Świadczenie przeznaczone jest dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, pomoc finansowa w kwocie 300 złotych na każdego ucznia ma stanowić wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski o wypłatę wyprawki podobnie jak w przypadku świadczeń 500 PLUS będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia w urzędzie lub drogą pocztową. Jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku prawidłowego wypełniania wniosku wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września. Zgodnie z zapowiedzią Mateusza Morawieckiego świadczenie przysługiwać będzie na dzieci uczące się do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Nowe przepisy nie przewidują przyznania pieniędzy podopiecznym domów dziecka, na wyprawkę szkolną nie mogą też liczyć 6-latki, które według przepisów nie są jeszcze uczniami.  Przyznawane w ramach wyprawki środki będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców. Dochody przy staraniu się o świadczenie z programu „Wyprawka 300+ dla uczniów” nie mają mieć znaczenia. Roczny koszt realizacji programu to około 1,5 mld złotych w skali kraju. W Gminie Rudnik na ten cel zostanie przeznaczona kwota około 132 tys. złotych, a pomocą miałoby być objętych około 440 dzieci.Wszystko zależy ilu uczniów w roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie edukację w gminnych i społecznych szkołach.