Wywiadówka

Informacja dla rodziców uczniów szonowickiej szkoły

14 maja 2018 roku o godzinie 17.00

odbędzie się spotkanie z rodzicami-wywiadówka.

Obecność obowiązkowa.