Zbiórka II raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego

Informuję, że istnieje możliwość zapłacenia podatku od nieruchomości bezpośrednio u sołtysa. Podatek będzie pobierany tam gdzie zwykle czyli przy ul. Konopnickiej 1 w dniu 15 maja 2018r od 15.00 do 18.30
Jednocześnie informuję, że w podanym terminie i  miejscu można uzyskać bieżące informacje związane z funkcjonowaniem sołectwa Szonowice.
Informuję także, że w urzędzie Gminy Rudnik istnieje możliwość płatności bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej. Serdecznie zapraszam.

Karina Lassak – Sołtys Szonowic