Wyniki – konkurs fotograficzny „Przedsiębiorczość wiejska”

Do konkursu zgłoszono 177 zestawów prac, zawierających 763 zdjęcia. Pośród nadesłanych zdjęć znajdowały się fotoreportaże, jak również pojedyncze ujęcia. Autorzy fotografii w swoich pracach podejmowali różnorodną tematykę, prezentując przedsiębiorczość wiejską na terenie każdego z województw. Nadesłane przez Szonowice zdjęcia niestety nie znalazły się w gronie laureatów i nagrodzonych. No cóż może spróbujemy za rok w kolejnej II edycji. Autorom bardzo dziękujemy na promowanie naszego sołectwa i naszej gminy.

Materiał: http://www.fdpa.org.pl/wyniki-konkurs-fotograficzny-przedsiebiorczosc-wiejska