Zaproszenie dla sołtyski.

Przyszło już oficjalne zaproszenie dla sołtysa wsi Szonowice na konferencję naukową oraz uroczystą galę wręczenia nagród w konkursie literackim „100 lat mojego gospodarstwa”. Sołtys Szonowic z początkiem czerwca pojedzie do Warszawy gdzie w Pałacu Staszica otrzyma swoją nagrodę z rąk organizatorów, którymi są Polskie Wydawnictwo Rolnicze oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.