Dlaczego świętujemy Boże Ciało?

Tegoroczną procesję na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało w parafii Modzurów przygotowywali mieszkańcy Modzurowa właśnie. Jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim miało naprawdę godną oprawę. Parafinie jak zwykle z ogromnym zaangażowaniem wykonali tradycyjne chodniki i ołtarze, a także tłumnie przybyli na procesję. W historii kościoła, choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się na dobre w Kościele katolickim. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).  Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami. W naszej parafii procesja jest nie tylko czcią Najświętszego Sakramentu ale także procesją błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, dlatego przy czterech ołtarzach śpiewa się pieśni błagalne. Udział w procesji jest traktowany także jako publiczne wyznanie wiary. Przy każdym ołtarzu czytana jest ewangelia tematycznie związana z Eucharystią. Uroczystość Bożego Ciała ma w naszej społeczności nie tylko wymiar religijny ale również społeczny. Mieszkańcy , sąsiedzi poszczególnych ulic i posesji przy których budowane są ołtarze już na kilka dni przed uroczystością spotykają się, wspólnie ustalają sposób dekoracji, zbierają kwiaty i zioła na okolicznych polach i zagajnikach, na koniec wspólnie dekorują posesje, domy i ołtarze. Niewiele jest świąt wymagających takiego zaangażowania i wspólnej pracy. Sama procesja jest okazją do włożenia odświętnego stroju, jest okazją do świętowania całych rodzin. Zdarza się, że na uroczystości przybywają członkowie rodzin z zagranicy gdzie zwyczaj ten już po prostu zanikł i nikt go nie kultywuje.