Historia rodu Neblików

W ostatnim wydaniu ogólnopolskiego czasopisma Top Agrar Polska 6/2018 ukazał się artykuł nt. pracy pamiętnikarskiej dotyczącej najstarszego rodu szonowiczan – rodziny Neblików. Nestor rodu Hajni Neblik opowiedział historię swojej rodziny Karinie Lassak, która jest sołtysem wsi od 2011 roku. Opowieść została skrupulatnie spisana i wysłana na konkurs do samej stolicy. Ród Neblików przed wojną był właścicielem gospodarstwa, młyna wiatrowego, cegielni oraz składu opału. Gdy nadeszła wojna, do Wermachtu powołano członków każdej wiejskiej rodziny, a przesuwający się front zniszczył całą wieś. To co pozostało rozszabrowali przybyli do wsi Rosjanie. Po 1945 roku przyszedł czas głodu i epidemii tyfusu – opowiada Hajni Neblik. Wspomina niemiecki porządek i twardą ekonomię przeciwstawia ją powojennemu chaosowi, naciskom władz, by oddać ziemię na rzecz spółdzielni i obowiązkowym dostawom kontyngentów. W przeciwieństwie do sąsiednich wsi nam udało się obronić przed przymusowym powołaniem spółdzielni. Powstał natomiast PGR na bazie dawnego majątku właścicieli ziemskich Gellhornów – wspomina mentor. Propaganda socjalistycznego sukcesu sprowadziła do wsi osadników min. z Rzeszowszczyzny, którzy podjęli pracę w majątku. Wieś podzieliła się wówczas na miejscowych gospodarzy i tych, którzy pracowali w PGRze i otrzymywali pensje i deputaty. Dzisiejsze gospodarstwo Neblików to około 10ha gruntów rolnych, zabudowania gospodarcze i dom. Uprawia się tutaj głównie ziemniaki oraz warzywa do detalicznej sprzedaży. Na ojcowiźnie pozostał najstarszy z Neblików Bruno, który waz z żoną Teresą kontynuują wielopokoleniowe rodzinne tradycje. Pan Hajni nie narzeka, doczekał godnej starości i opieki ze strony dzieci i wnuków. O wsi, jej zwyczajach, tradycjach często opowiada Karinie Lassak, takiego sołtysa u nas jeszcze nie było – dodaje z uznaniem senior. Pełne wspomnienia spisane w formie pamiętnika zostaną wydane w formie książki pod koniec 2018r. Będzie to z pewnością ciekawa lektura dla wszystkich mieszkańców wsi oraz jej przyjaciół.