Sołtys Karina Lassak zaproszona do Warszawy.

Niezwykłe spotkanie miłośników historii, kultury, obyczajowości i tradycji polskiej wsi. W Pałacu Staszica, na warszawskim Nowym Świecie, w dniu 7 czerwca br. spotkali się przedstawiciele środowisk naukowych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, profesorowie UW i UJ, wydawcy czasopism branżowych oraz zaproszeni goście wśród których znalazła się Karina Lassak – sołtys Szonowic. Ciepła, rodzinna atmosfera, kameralne grono socjologów oraz znawców tematu, a także osób, które z życiem wsi związane są na co dzień od wielu pokoleń. Karina Lassak znalazła się w gronie wyróżnionych laureatów konkursu pamiętnikarskiego pt. „100 lat mojego gospodarstwa”. Opisała przemiany jakie dokonały się w sposobie gospodarowania, upraw, stylu i sposobie życia mieszkańców swojej rodzinnej wsi. Doceniona przez kapitułę wybitnych znawców tematu nie kryła wzruszenia na uroczystej gali. Pod jej adresem padło wiele słów uznania i podziękowań za wysiłek, trud i codzienną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Prowadzącą spotkanie była Marta Manowska. Wzmianki o konferencji, o gali wręczenia nagród ukazały się w ogólnopolskich mediach co jest promocją gminy, daje nowe doświadczenia, personalne kontakty oraz otwiera nowe możliwości współpracy być może już na niedaleką przyszłość. Zgromadzony materiał pamiętnikarski jest kopalnią wiedzy oraz doskonałą bazą dla analizujących go socjologów. Jeszcze w tym roku planowane jest wydanie pamiętnika w formie książkowej, a wszystko to pod bacznym okiem prof. Barbary Fatygi z UW, prof. Hanny Podedwornej, przewodniczącej sekcji Wsi i Rolnictwa PTS oraz prof. Piotra Nowaka z UJ.