Członkowie organizacji społecznych z terenu Gminy Rudnik zabierają głos w sprawie…..

Na terenie Gminy Rudnik działa około 27 organizacji społecznych. Wiele osób angażuje swoje siły, energię i środki w codzienne życie tych organizacji NonProfit, by ich statutowe działania służyły z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Oprócz drużyn OSP są także Kluby Sportowe, Mniejszość, Kluby Seniorów,  Rady Rodziców, Stowarzyszenia Hodowców Koni, Hodowcy Gołębi Pocztowych, Pszczelarze, Miłośnicy Eichendorffa, Centra Kultury, Koła Gospodyń, Fundacje itd…. W wielu miejscowościach organizacje te współpracują aktywnie ze sobą od wielu lat. Sukcesy liderów tych organizacji, sukcesy indywidualne osób aktywnych i zaangażowanych na co dzień są sukcesami całych społeczności i całych organizacji. Mnie osobiście dziwi fakt, że niektórzy „wykształceni” radni nie umieją pojąć tak prostych zależności. Sołtys tyle może ile mu wieś pomoże. Sukces Pani przedszkolanki, sukces sołtysa, sukces prezesa, trenera to wynik ich ciężkiej codziennej pracy doceniony przez społeczność i niezależne gremia środowisk ekspertów. Śmieszy zatem stwierdzenie ” aktualnie zauważam trendy niektórych osób, wyjazdu do Warszawy lub na różne gale w celu odebrania nagrody dla siebie”. Wiem, że to może dziwić co niektórych, bo to trochę dalej niż do Modzurowa czy Jastrzębia. Zazdrość, zawiść czy zwykła głupota? Kuriozalne i po prostu śmieszne w oczach odbiorców jest stwierdzenie „Nie interesują ich problemy strażaków, sportowców czy nawet zwykłych ludzi którzy oddali na nich swój głos po to, żeby mogli nas godnie reprezentować z pożytkiem dla nas… Mieszkańców Gminy Rudnik”. Czy można czynić zarzut osobie na którą w konkursie SMSowym głosują setki osób darzących ją szacunkiem i sympatią? Zarzut i pretensje, że osiągnęła sukces?! Nawet jak jest to sukces indywidualny. W przekonaniu wielu osób zaangażowanych na rzecz społeczności takie postępowanie to zwykłe chamstwo i napuszczanie jednych na drugich, to sianie defetyzmu i próba antagonizowania i skłócania społeczeństwa. Niech Pan piszący jeden z drugim pochyli się nad tematem choćby ostatnich powiatowych zawodów sportowo pożarniczych na które to chyba Sekretarz Karina Lassak pozyskała sponsora i grant około 9 tysięcy złotych, nie licząc ostatnich złożonych projektów na budowę Otwartych Stref Aktywności, które jak mi wiadomo koordynowała (bo to z nią kontaktowali się sołtysi i projektant), a które finalnie znalazły się na liście dofinansowań na kwotę ponad 41 tys. złotych. Pani Ewa Schink wspólnie z sołtysem Kariną Lassak, które domniemam są przedmiotem personalnego ataku, czynią rokrocznie szereg starań by sołectwo, DFK czy KGW miały środki na swą statutową działalność. W gminie jest mnóstwo inicjatyw na które pozyskuje się od lat wiele środków pozabudżetowych z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców, w wielu sołectwach. Jak można takim osobom zarzucać brak zainteresowania problemami innych??? Kto organizował, organizuje i koordynuje do dziś akcję zwykłego zbierania plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnej dziewczynki by mogła podjąć leczenie i rehabilitację, kto jako pierwszy zaangażował się gdy Klaudia Koszany znalazła się w trudnej sytuacji, kto pomagał rodzinie w której dziecko zachorowało na cukrzycę itd, itp…… Czy nie przypadkiem osoby, którym czyni się dziś zarzut osiągniętych sukcesów? I kto to czyni? Czy jest to osoba, bez skazy, która godnie reprezentuje swoją społeczność? Pamięć bywa wybiórcza i ulotna czasami, jak widać. Kolejną osobą krytykowaną jest nasz włodarz Wójt Gminy Rudnik. Pada pytanie czy nie widział potrzeby remontu budynku który należy do majątku naszej gminy? Otóż inicjatywą i staraniem Wójta Pieruszki jest rokroczna kwota 50 tysięcy złotych w budżecie gminy na bieżące remonty w remizach strażackich.  Czy to nie wystarczyło na remont dziury w dachu gdyby odpowiednio określić priorytety działań na gminnym majątku? Bardzo cieszy, że w końcu prezes OSP pozyskał środki na działalność swojej jednostki jak czynią to liderzy wszystkich innych organizacji społecznych, wszak prócz reprezentacji na zewnątrz to także rola prezesa i lidera. Zatem brawo Panowie Prezesi wreszcie możemy brać z Was przykład! No może nie w każdej dziedzinie waszego życia ale tutaj jak najbardziej. Życzymy wiele sukcesów nawet tych indywidualnych, może w stolicy albo Dąbrowie Górniczej dostrzegą wasze starania i jakiś okruszek z Pańskiego stołu i wam się trafi?

Remigiusz