Szansa no program szkoleniowy – „JA W INTERNECIE”

PROGRAM FUNDACJI LEGALNA KULTURA. GRANTY DLA GMIN W NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ SZKOLEŃ.
Serdecznie zapraszamy do udziału w programie Ja w internecie, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, dzięki udziałowi w szkoleniach: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Grantobiorcami w programie mogą być gminy – niezależnie od wielkości, występujące samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową – które mogą składać aplikacje do Fundacji Legalna Kultura. Gmina może otrzymać grant w wysokości od 15 do 150 tysięcy zł na organizację i realizację szkoleń.

Nie jest wymagany wkład własny. Działania finansowane są z projektu Ja w internecie finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Gminy mają możliwość zakupu z projektu sprzętu komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkół na terenie gminy.

Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów, którzy zostaną przeszkoleni przez Fundację Legalna Kultura w zakresie metodyki nauczania dorosłych oraz wyposażeni w scenariusze szkoleń i materiały szkoleniowe. Instruktorem może zostać każda osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej programu: www.jawinternecie.edu.pl.

Obszar konkursowy IV, woj. śląskie i opolskie, +48 574 417 100 lub +48 574 883 100

Źródło: Informacja prasowa