Bez sołtysów. Sejm uchwalił nowelizację prawa łowieckiego

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego zamiast sołtysów zajmą się szacowaniem szkód łowieckich – to główna zmiana w noweli Prawa łowieckiego, którą w piątek uchwalił Sejm. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z funduszu leśnego.

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw zmienia model szacowania szkód łowieckich.

– Zgodnie z proponowaną nowelizacją, przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych (głównie sołtysów) w zespołach szacujących szkody zastąpią przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – poinformowano na stronie internetowej Sejmu.

Konieczność zmian w prawie pojawiła się po tym, gdy po uchwalonej w marcu ustawie powstał problem z szacowaniem szkód łowieckich. Obowiązujące od 1 kwietnia przepisy stanowią, że oprócz kół łowieckich, mają się tym zajmować właściciele nieruchomości, a także przedstawiciele gmin lub ich organów pomocniczych – chodzi głównie o sołtysów.

Autorzy wprowadzenia „sołtysów” do ustawy wskazywali, że stało się tak na prośbę rolników, którzy chcieli, by w szacowaniu szkód brał również udział ewentualny rozjemca. Sołtysi jednak nie chcieli tego robić za darmo, co spowodowało, że w niektórych gminach powstał problem z szacowaniem szkód.

Pod koniec maja posłowie PiS zaproponowali projekt zmiany przepisów, w którym sołtysów zamieniono na wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Zgodnie z uchwaloną w piątek nowelą, szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań zajmować się mają zespoły składające się z: przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego; właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda oraz z przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Zastrzega się jednocześnie, że niestawiennictwo przedstawiciela ośrodka doradztwa bądź właściciela nieruchomości nie wstrzymuje szacowania szkód.

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.prawo/183913/Bez-soltysow–Sejm-uchwalil-nowelizacje-prawa-lowieckiego