„Organizujmy się – siła we wspólnym działaniu”

28 i 29 czerwca 2018r w Miejskim Domu Kultury Bogucice – Zawodzie odbyła się konferencja pn. „Organizujmy się – siła we wspólnym działaniu”. Dwie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Szonowic brały udział w spotkaniu. Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz przez Miejski Dom Kultury Bogucice – Zawodzie. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie metody organizowania społecznościowego – skutecznej formy pracy ze społecznościami lokalnymi oraz działań podjętych w ramach projektu „Europejska Szkoła Organizowania Społecznościowego”, który finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Do udziału w konferencji zaproszono imiennie osoby szczególnie zaangażowane w działania społeczne swoich lokalnych społeczności. Zaproszono tych którzy szukają nowych inspiracji i alternatywnych metod pracy w miejscu zamieszkania i najbliższym otoczeniu. Spotkali się lokalni aktywiści, jakby to nie zabrzmiało, reprezentujący grupy formalne i nieformalne, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze partycypacji oraz przedstawiciele władz lokalnych. Spotkanie wzbogacono o panel dyskusyjny, warsztaty superwizji w pracy z grupą oraz wizyty studyjne.