Dlaczego pełno śmieci wokół pojemników na zużytą odzież w Szonowicach?

Kontenery na odzież używaną to stały element krajobrazu naszej gminy i naszego sołectwa. Mieszkańcy Szonowic, a także przejezdni są przyzwyczajeni to segregacji śmieci w tym używanej odzieży, obuwia czy pluszowych zabawek, które już znudziły się naszym dzieciom. Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę segregowanych tego typu odpadów, a czysta nadająca się do dalszego użytku odzież trafia do osób potrzebujących. Wrzucając odzież do kontenera pomagamy najuboższym i tym samym dbamy o nasze środowisko. Zużyte materiały bawełniane przerabiane są także na czyściwo fabryczne.  Dla mieszkańców to możliwość bezpłatnego pozbycia się odzieży i jednocześnie dania wyrazu dbałości o najbliższe otoczenie. Zużyta, niepotrzebna odzież nie trafia na wysypiska, ale jest w 100% poddawana recyklingowi. Od jakiego czasu, z niewiadomych powodów, worki z zużytą odzieżą zalegają obok kontenerów mimo, że są one regularnie opróżniane. Sprawdziliśmy czy powodem wyrzucania worków obok kontenerów jest ich przepełnienie? Otóż nie Jeden z pojemników do segregacji jest praktycznie pusty.  Apelujemy zatem do mieszkańców naszego sołectwa oraz sołectw sąsiednich, którzy korzystają z punktu selekcji by wrzucać reklamówki, worki ze zużytą odzieżą, przywiezione pod kontenery wrzucać do środka, a nie ustawiać obok. W sytuacji gdy nasze odpady znajdują się na zewnątrz kontenerów narażone są na zalanie przez deszcz i nie będą się nadawać do ponownego użycia.