Hałdy śmieci na „Ostrej Górce”

Właściciel śmieci wyrzuconych kilka dni temu na „Ostrej Górce” został ustalony. Z uwagi na przepisy RODO oraz zwykłą ludzką przyzwoitość nie zamieścimy tutaj jego danych osobowych oraz adresu. Jegomość przywiózł tu i wysypał wprost na pole rolnika całą hałdę zmieszanych odpadów wśród których były nawet dokumenty bankowe, karty doładowań telefonu itd…. Wiemy, że śmieci przyjechały do nas z pobliskich Ponięcic. Prosimy właściciela tych odpadów o ich usunięcie i posprzątanie. Śmieci wysypano wprost na grunt rolnika gdzie trwają uprawy. Wiemy jakim samochodem jeździ, gdzie robi zakupy, gdzie pracuje, jakie lubi piwo, w jakim banku posiada konto, z jakich usług finansowych korzysta, gdzie mieszka, że posiada rodzinę i dzieci itd… ogromna nieostrożność wyrzucać i udostępniać takie informacje o sobie .