Szonowice odetchnęły z ulgą

Od poniedziałku 6 sierpnia zarządca drogi DK 45 wydał postanowienie o zamknięciu i wyłączeniu z ruchu, skrzyżowania w Reńskiej Wsi. Objazd wyznaczono w kierunku Głubczyc. W sołectwie Szonowice, ku ogromnemu zadowoleniu mieszkańców, na odcinku głównego traktu komunikacyjnego, w ciągu ul. Słowackiego daje się odczuć duże zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego. Obserwuje się dużo mniej samochodów ciężarowych przejeżdżających przez wieś. Znów powraca temat budowy obwodnicy miejscowości. Zwłaszcza w perspektywie planowanej budowy obwodnicy Racibórz – Pszczyna, której oddanie do użytku związane jest ze sporym obciążeniem komunikacyjnym dla sołectwa Szonowice.  Obecnie w wiosce przez którą codziennie przetaczały się tabuny Tirów i ciężkich samochodów ciężarowych nastał niecodzienny spokój i… cisza. Od tygodnia, wzdłuż ul. Słowackiego można wyjść spokojnie na spacer bez obawy, że zostanie się zmiecionym przez rozpędzoną ciężarówkę. Szkoda, że mieszkańcy Szonowic mogą tylko pozazdrościć obwodnicy innym miejscowościom usytuowanym wzdłuż krajowej DK45. Szkoda, że wielokrotne petycje umęczonych ruchem mieszkańców, kierowane do Rady Gminy nie znalazły zrozumienia i finału w postaci uchwał intencyjnych lub innych skutecznych decyzji. Największymi oponentami wszelkich szonowickich inicjatyw byli radni wprowadzeni przez ówczesnego kandydata na wójta w wyborach samorządowych 2014 – Piotra Rybkę. W przeddzień kolejnych wyborów można by ponowić petycje w tej i kilku innych sprawach, może któryś z kandydatów na radnych Szonowic czy wójta gminy, pochyli się na tematem i problemami naszego sołectwa? Z początkiem sierpnia krzyżówka zostanie w tym miejscu zamknięta na czas budowy ronda. Uciążliwy ruch powróci do Szonowic wraz z zakończeniem robót drogowych w Reńskiej Wsi tj. pod koniec września 2018r.