„Tyta dlo Piyrszoka”

Rozpoczęcie szkoły to ważny dzień w życiu dziecka a na Górnym Śląsku i nie może być mowy o tym, żeby dziecko nie dostało tyty. Tyta (niem. Schultüte, Wundertüte) – zwyczajowy prezent, jaki otrzymują dzieci idące po raz pierwszy do szkoły, do 1 klasy. Ma formę rogu obfitości wypełnionego słodyczami – odwróconego stożka lub ostrosłupa z kartonu, oklejonego ozdobnym papierem, niekiedy owinięta jest celofanem i związana u góry wstążką. Zwyczaj obdarowywania pierwszaków tego typu prezentami odnotowano w Niemczech na początku XIX wieku.