Program – CZYSTE POWIETRZE

Program Priorytetowy Czyste Powietrze NFOŚiGW , który realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dla przygotowania odbiorców do skorzystania z Programu Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną. Spotkania informacyjne, które rozpoczęły się 4 września br. i będą trwały do 15 października br, organizowane są we wszystkich 2453 gminach w Polsce. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Rudnik: http://gmina-rudnik.pl/2018/09/12/program-czyste-powietrze-spotkania-informacyjne-we-wszystkich-gminach-w-polsce/