Zebranie wiejskie za nami. Fundusz sołecki podzielony.

Fundusz sołecki na rok 2019 rozdysponowany na wrześniowym zebraniu 2018r
Zebranie sołectwa Szonowice odbyło się 22 września 2018r o godzinie 19.15
Do rozdysponowania mieliśmy  18.537,88zł
Decyzją zebrania wiejskiego dokonano następującego podziału:
10.000,00zł modernizacja ulicy Wiosennej ( I etap)
3.500,00zł doposażenie przedszkolnego placu zabaw,
3.037,88zł organizacja imprez w sołectwie ( m.in. dożynki),
2.000,00zł zakup sprzętu i usług do siłowni.

Rozliczenie funduszu sołeckiego – rok 2018
10.000,00zł kolejny etap modernizacji drogi transportu rolniczego „Ostra Górka” (zadanie zrealizowane), materiał zakupiono- zbrojone płyty betonowe usługę wykonał ZWiUK Rudnik;
5.000,00zł – modernizacja przedszkolnego placu zabaw, zadanie wykonane. Zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci. Roboty ziemne, rozplantowanie ziemi, zasianie trawy wykonano nieodpłatnie (rodzice i pracownicy przedszkola).
2.500,00zł zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby promocji sołectwa, zadanie wykonane.
500,00zł – dopłata do wycieczki organizowanej wspólnie z DFK Szonowice, zadanie wykonane.
393,00zł – organizacja imprez w sołectwie, zadanie wykonane.
297,00zł – organizacja imprez w sołectwie,