Spotkanie z kandydatem na wójta Robertem Fiołkiem

Zgodnie z zapowiedzią wieczorem 9 października o 19.00 do naszej świetlicy wiejskiej w Szonowicach przyjechał Pan Alojzy Pieruszka obecnie urzędujący Wójt Gminy Rudnik by spotkać się z mieszkańcami sołectw: Szonowice, Ponięcice i Jastrzębie i przedstawić swojego kandydata na wójta Roberta Fiołka, który z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców ubiega się o mandat wójta na nową pięcioletnią kadencję. Spotkanie przebiegało w miłej i bardzo przyjaznej atmosferze, na sali spotkań już dawno nie było tylu zainteresowanych sprawami wsi, mieszkańców. Każdy chciał poznać następcę którego wskazał obecny Wójt Alojzy Pieruszka, każdy chciał poznać Pana Roberta Fiołka, zabrać głos w dyskusji i zadać mu istotne dla nas pytania. Przewijały się tematy szkoły, przedszkola, punktu lekarskiego, konieczności naprawy dróg transportu rolniczego, budowy obwodnicy Szonowic. Obecni na spotkaniu mieszkańcy sołectwa Ponięcice poruszali głównie tematy budowy świetlicy wiejskiej, melioracji sieci rowów oraz przejęcia na mienie gminy pałacu w Szonowicach. Kandydat na wójta Robert Fiołek w sposób rzeczowy i konkretny odpowiadał na zadawane mu pytania, nie składał obietnic. Jak powiedział na spotkanie z mieszkańcami wszedł bez konkretnego programu wyborczego dla tego sołectwa. Z uwagą wysłuchał zgłaszających postulaty mieszkańców i jak powiedział, ze spotkania wyszedł już z programem i koncepcją współpracy z mieszkańcami. Na ponad dwugodzinnym spotkaniu wspólnie stworzyliśmy program i plan współpracy, mieszkańcy sami określili priorytety i wskazali najpilniejsze zadania do wykonania. Wśród zaproszonych gości byli prócz Wójta Alojzego Pieruszki i kandydata na wójta Roberta Fiołka: Radna Teresa Neblik oraz wskazany przez Nią następca (kandydat na radnego) Marek Czekała z Szonowic, kandydat na radnego sołectwa Ponięcice Marcin Passia, szefowa koła mniejszości DFK Ewa Schink, sołtys wsi Karina Lassak oraz członkowie Rady Sołeckiej, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Szonowicach oraz mieszkańcy sąsiadujących i współpracujących ze sobą sołectw. Kandydat na wójta Robert Fiołek, który zadeklarował kontynuację polityki zrównoważonego rozwoju jaką prowadził przez ostatnie 12 lat wójt Alojzy Pieruszka,  zyskał aprobatę i uznanie w oczach zebranych. Ustępującemu wójtowi Alojzemu Pieruszce życzymy zasłużonego odpoczynku, a także sił i zdrowia bo jeszcze nie jeden raz będziemy potrzebować jego doświadczenia i wsparcia. Kandydatowi na Wójta Robertowi Fiołkowi życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, no i wyborczego sukcesu!